Luttenberg is een mooi dorp om in te wonen en te werken.
Uit de enquête onder de bevolking blijkt grote vraag naar betaalbare woningen
voor alleenstaanden, starters alsmede senioren.
Om Luttenberg leefbaar te houden is nieuwbouw van groot belang.
Plaatselijk Belang is samen met Gemeente Raalte een uitbreidingswijk aan het
realiseren zodat er op korte termijn nieuwe betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.