Luttenberg is een mooi dorp om in te wonen en te werken.
Uit de enquête onder de bevolking blijkt grote vraag naar betaalbare woningen
voor alleenstaanden, starters alsmede senioren.
Om Luttenberg leefbaar te houden is nieuwbouw van groot belang.
Plaatselijk Belang is samen met Gemeente Raalte een uitbreidingswijk aan het
realiseren zodat er op korte termijn nieuwe betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Online presentatie over inrichting nieuwbouwlocatie Luttenberg

In Luttenberg is behoefte aan woningbouw. De nieuwe woningbouwlocatie is samen met de inwoners van Luttenberg bepaald: de locatie aan de Luttenbergerweg. Het stedenbouwkundig conceptplan is inmiddels gereed en wordt gezien de huidige situatie op digitale wijze aan het dorp gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen het conceptplan en de bijhorende toelichting bekijken op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg. Het stedenbouwkundig conceptplan […]