Luttenberg is een mooi dorp om in te wonen en te werken.
Uit de enquête onder de bevolking blijkt grote vraag naar betaalbare woningen
voor alleenstaanden, starters alsmede senioren.
Om Luttenberg leefbaar te houden is nieuwbouw van groot belang.
Plaatselijk Belang is samen met Gemeente Raalte een uitbreidingswijk aan het
realiseren zodat er op korte termijn nieuwe betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Bestemmingsplan woningbouwlocatie Luttenberg ter inzage

Nieuwbouw in Luttenberg komt steeds dichterbij! Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie aan de Luttenbergerweg vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 maart voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast. Wethouder Wout Wagenmans: “In […]

Plaatselijk belang maakt mooie afspraken met SallandWonen

Afgelopen jaar heeft het domein wonen afspraken kunnen maken met SallandWonen die de Luttenbergers ten goede komen. Samen met SallandWonen zijn we overeengekomen dat inwoners uit Luttenberg voorrang krijgen bij woningtoewijzingen aan het Gerrit Norpplein in Luttenberg. De afspraak is dat Plaatselijk Belang een vrijgekomen woning direct onder de aandacht brengt onder de Luttenbergers. Naar […]

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]

Opknapbeurt rotonde Luttenberg

Afgelopen zaterdag is een groep vrijwilligers bezig geweest met het beplanten van de rotonde. PB heeft samen met groei en bloei dit project opgepakt. De gemeente is verantwoordelijk voor de rotonde en zij hebben een extra bijdrage geleverd samen met andere sponsors. Arjan Schepers heeft een beplantingsplan gemaakt en de planten geleverd. Vrijwilligers van groei […]

Online presentatie over inrichting nieuwbouwlocatie Luttenberg

In Luttenberg is behoefte aan woningbouw. De nieuwe woningbouwlocatie is samen met de inwoners van Luttenberg bepaald: de locatie aan de Luttenbergerweg. Het stedenbouwkundig conceptplan is inmiddels gereed en wordt gezien de huidige situatie op digitale wijze aan het dorp gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen het conceptplan en de bijhorende toelichting bekijken op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg. Het stedenbouwkundig conceptplan […]