Cluster Veiligheid; Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het welzijn van een dorp. Naast politie en (vrijwillige) brandweer is de verkeersveiligheid belangrijk voor het dorp. Overzichtelijke wegen, veilige voetpaden voor jong en oud. Ook het landbouw- en vrachtverkeer maken gebruik van de wegen. De taak voor plaatselijk belang is het signaleren van knelpunten en deze neer te leggen bij de betrokkenen.