Cluster Veiligheid; Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het welzijn van een dorp. Naast politie en (vrijwillige) brandweer is de verkeersveiligheid belangrijk voor het dorp. Overzichtelijke wegen, veilige voetpaden voor jong en oud. Ook het landbouw- en vrachtverkeer maken gebruik van de wegen. De taak voor plaatselijk belang is het signaleren van knelpunten en deze neer te leggen bij de betrokkenen.

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]

Opknapbeurt rotonde Luttenberg

Afgelopen zaterdag is een groep vrijwilligers bezig geweest met het beplanten van de rotonde. PB heeft samen met groei en bloei dit project opgepakt. De gemeente is verantwoordelijk voor de rotonde en zij hebben een extra bijdrage geleverd samen met andere sponsors. Arjan Schepers heeft een beplantingsplan gemaakt en de planten geleverd. Vrijwilligers van groei […]