Midden in Luttenberg staat de basisschool Esmoreit, niet alleen met het gebouw maar ook in de gemeenschap. Hierdoor is goed onderwijs aan de kinderen in Luttenberg gewaarborgd, en kunnen ze later doorstromen naar scholen in de regio. Plaatselijk Belang vind een gezonde toekomst van de basisschool in Luttenberg een voorwaarde voor de leefbaarheid in het dorp.