Midden in Luttenberg staat de basisschool Esmoreit, niet alleen met het gebouw maar ook in de gemeenschap. Hierdoor is goed onderwijs aan de kinderen in Luttenberg gewaarborgd, en kunnen ze later doorstromen naar scholen in de regio. Plaatselijk Belang vind een gezonde toekomst van de basisschool in Luttenberg een voorwaarde voor de leefbaarheid in het dorp.

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]