Plaatselijk Belang vindt een breed aanbod van bedrijven en ondernemingen in Luttenberg van groot belang. Niet alleen zorgt dit voor werkgelegenheid in eigen dorp, maar de bijdrage van bedrijven aan de activiteiten in het dorp is van groot belang voor de leefbaarheid. Regelmatig vind afstemming plaats tussen Plaatselijk Belang Luttenberg en Ondernemend Luttenberg over vestigingsklimaat, inrichting en uitstraling van het winkelgebied en diverse actualiteiten.