Plaatselijk Belang vindt een breed aanbod van bedrijven en ondernemingen in Luttenberg van groot belang. Niet alleen zorgt dit voor werkgelegenheid in eigen dorp, maar de bijdrage van bedrijven aan de activiteiten in het dorp is van groot belang voor de leefbaarheid. Regelmatig vind afstemming plaats tussen Plaatselijk Belang Luttenberg en Ondernemend Luttenberg over vestigingsklimaat, inrichting en uitstraling van het winkelgebied en diverse actualiteiten.

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]