WONING TE HUUR!!

Gerrit Norpplein 4 komt rond 10 maart op de website van SallandWonen te staan. Zorg dat jullie (Luttenbergers) erbij zijn!


Plaatselijk Belang heeft opnieuw de eer gekregen van SallandWonen omdit tijdig met jullie te delen.

We willen iedereen vragen dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden in het dorp zodat iedereen die hiervoor belangstelling zou kunnen hebben bereikt wordt.

Hartelijk dank.