Voorjaarsvergadering

AGENDA VOORJAARSVERGADERING PLAATSELIJK BELANG

OP 25 APRIL OM 20.00 UUR IN ELCKERLYC.

  • Welkom
  • Notulen najaarsvergadering
  • Jaarverslag  2018-2019
  • Dorpsplan Luttenberg, PB 2.0
  • Stand van zaken woningbouw
  • Uitleg energiescan Salland
  • RK kerk
  • Stand van zaken Maria-oord
  • Plan Arcadis, rondom Maria-oord
  • Stand van zaken uitkijktoren

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Graag tot ziens.

Plaatselijk Belang Luttenberg.