Update woningbouw

Ter info aan alle Luttenbergers:

Plaatselijk Belang is afgelopen week weer in gesprek geweest met de gemeente over de nieuwe locatie voor nieuwbouw. Tijdens dit gesprek hebben wij met name getracht een datum op tafel te krijgen voor het bekend maken van de definitieve locatie voor nieuwbouw.

Middels dit bericht willen wij deze informatie graag terugkoppelen naar de Luttenbergers.

De gemeente Raalte geeft aan momenteel nog drukdoende te zijn met het verwerken van alle input van zowel de Luttenbergers als alle vakspecialisten. Omdat de gemeente zich realiseert dat het bekend maken van de definitieve locatie langer duurt dan menig Luttenberg zou willen, wil zij langs deze weg in ieder geval helderheid verschaffen qua planning.

De gemeente heeft namelijk beloofd dat zij in september naar buiten zullen treden met de resultaten van de onderzoeken en daarmee de definitieve locatie bekend maken.

Met dit bericht willen we jullie hierover informeren en tevens nog even om jullie geduld vragen.

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Luttenberg