Succesvolle Zorg en Welzijn netwerkbijeenkomst PB Luttenberg

De eerste netwerkbijeenkomst van Plaatselijk-Belang Luttenberg betrof de sector Zorg en Welzijn. Een ruime opkomst en open discussie maakte deze avond tot een succes!

Alle Zorg en Welzijn betrokken organisaties rondom Luttenberg waren uitgenodigd door Plaatselijk Belang Luttenberg om op 28 februari 2019 in de Elckerlyc vanuit dit domein rond de tafel te gaan zitten. Een prachtige opkomst maakte deze avond tot een succesvolle start van dit nieuwe initiatief van PB Luttenberg.

Op haar Najaarsvergadering presenteerde PB het Netwerk-Wiel waarin alle organisaties een plekje gekregen hebben binnen één of meer clusters. Een gigantische hoeveelheid aan initiatieven, verenigingen, stichtingen en organisaties die zich hard maken voor de Luttenbergers. Waar een kleine kern groot in is! Per cluster zijn er binnen PB twee portefeuille houders. Voor het cluster Zorg en Welzijn zijn dit Carla Schotman en Roelof Schuring. Samen hebben zij de netwerkavond voorgezeten, de aanwezige partijen hebben de invulling gegeven!

Er was een breed scala aan organisaties aanwezig, waarbij je in eerste instantie mogelijk geen kruisbestuiving zou verwachten. Niks bleek minder waar! Na een voorstelronde, het presenteren van het Netwerk-Wiel kwam de discussie al snel op gang. Zo ontstonden er bijvoorbeeld discussies rondom benodigde EHBO-ers voor de grote aantal evenementen (welk Luttenberg kenmerkt), beleid rondom AED’s in Luttenberg maar ook over hoe vrijwilligers te kunnen vinden, maatschappelijke stages etc. Na afloop werden telefoonnummers en visite kaartjes uitgewisseld, werden er agenda’s naast elkaar gelegd, en afspraken gemaakt. Een goed teken voor een netwerkbijeenkomst!

14 maart zijn de volgende 2 netwerkbijeenkomsten gepland. Voor deze sessies zijn organisaties in het domein “Sport” en “Cultuur en Toerisme” uitgenodigd. Mocht u deze uitnodiging gemist hebben, maar wel in een van deze domeinen zitten zoek even contact met Plaatselijk Belang.