SAMENVATTING JAARVERSLAG PB LUTTENBERG 2021

De laatste ledenvergadering was in november 2019. Door corona was een live-bijeenkomst niet mogelijk. Daarom een samenvatting van de afgelopen 2 jaar.

Het financieel jaarverslag is gedaan door Erik Nijenhuis (penningmeester) en de kas is gecontroleerd door Anton Tijs en Puck Klein Koerkamp. We kiezen nu een nieuwe kascommissie.

Bestuurswisseling; in 2020 zijn Remko Tijs en Carla Schotman herkozen.

PB heeft nog microkrediet voor plannen in het dorp open staan. Er is voor 3 verschillende plannen nog geld. Dus heeft u een mooi idee voor Luttenberg en wilt u hiervoor geld lenen onder voorwaarden, neem dan contact op met Plaatselijk Belang Luttenberg.

Wonen; Er is hard gewerkt aan het ontwikkelen van de nieuwe bouwlocatie aan de Luttenbergerweg. De plannen liggen op schema. In oktober zijn 16 kavels uitgegeven.

De locatie wordt bouwrijp gemaakt. Heel mooi voor het leefbaar houden van ons dorp.

Door corona heeft het verenigingsleven voor een groot deel stil gelegen. Voor veel mensen was dit moeilijk, vooral de ouderen. Zo langzamerhand zijn de meeste activiteiten weer opgestart. Ook de sport is weer gestart. We hebben een bijeenkomst gehad met andere pb’s en gemeente over gevolgen voor de verenigingen. Er kon steun aangevraagd worden. Ook voor de gemeenschapscentra waar alles stil kwam te liggen. In Luttenberg werd ook door horeca eea georganiseerd online om toch verbinding met elkaar te houden. En Luttenberg top 700 organiseerde 2x Samen sterk; muziek via live stream. We wachten af wat er de komende tijd gaat gebeuren ivm de corona maatregelen.

De stichting Duurzaam Luttenberg is een feit. Zij houden zich bezig met plannen om zonnepanelen op de Rekoplas te leggen en ook daken hiermee vol te leggen.

De rotonde is inmiddels door Groei en Bloei beplant en zij verzorgen 5 jaar lang het onderhoud. Een mooie entree voor ons dorp.

De gemeente is bezig met het verbeteren van fietspaden en vergroten van de veiligheid.

Daarvoor hebben ze een enquête gehouden.

We zijn bezig om een welkomstpakket voor nieuwe inwoners te maken. De gemeente wil hier ook iets in gaan betekenen.

De locatieraad van de kerk is zich aan het oriënteren over de toekomst van de kerk. PB wil hen hierbij ondersteunen.

De dag camping wordt gerenoveerd. Het toiletgebouw wordt vervangen, parkeerplaatsen worden opnieuw aangelegd. Er zijn een paar speeltoestellen bij gekomen. De entree wordt breder en beter zichtbaar. De Luttenberg wordt startplek voor het nieuwe nationale park; de Sallandse heuvelrug en het Twentse reggedal.

Financieel jaarverslag: https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/wp-content/uploads/2021/11/financieel-jaarverslag-2021-1.pdf

Verdere info op; https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/

Wilt u reageren stuur dan een mail naar info@pbluttenberg.nl