Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven ondersteund worden. Dit microkrediet is maximaal 25.000 euro per initiatief en wordt verstrekt voor een looptijd van 5 jaar. Aan het microkrediet zijn eisen gesteld: ze worden verstrekt aan verengingen of stichtingen met activiteiten in Luttenberg met maatschappelijk doel; het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid en het mag geen commerciële doelstelling hebben. Heeft u een goed initiatief en bent u benieuwd naar alle eisen, neem dan contact op met Plaatselijk Belang, of via mailadres; penningmeester@pbluttenberg.nl