Praat op 3 oktober in Elckerlyc mee over de keuze voor de nieuwe woningbouwlocatie aan de Luttenbergerweg. Start om 19.30 uur

Besluitvorming

De gemeenteraad bepaalt welke locatie daadwerkelijk uitgewerkt zal worden voor woningbouw. Tijdens een openbaar rond-de-tafelgesprek in Luttenberg kunnen inwoners met de raad in gesprek over het rapport. Deze bijeenkomst vindt op donderdag 3 oktober plaats. De besluitvorming volgt naar verwachting een week later op donderdag 10 oktober. Voor de toekomstige locatie geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.