Plaatselijk belang maakt mooie afspraken met SallandWonen

Afgelopen jaar heeft het domein wonen afspraken kunnen maken met SallandWonen die de Luttenbergers ten goede komen.

Samen met SallandWonen zijn we overeengekomen dat inwoners uit Luttenberg voorrang krijgen bij woningtoewijzingen aan het Gerrit Norpplein in Luttenberg.

De afspraak is dat Plaatselijk Belang een vrijgekomen woning direct onder de aandacht brengt onder de Luttenbergers.

Naar aanleiding van deze afspraken mogen wij bekend maken dat de woning aan de Gerrit Norpplein 3 vrij komt, de verwachting is dat de woning 24 februari ook op de website komt van Salland Wonen.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, houd dan de website van SallandWonen in de gaten. Hier vindt u ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de woning (de maximum inkomensgrens voor de woning is € 44.655, woningzoekenden vanaf 18 jaar kunnen reageren, de woningen zijn geschikt voor kleine huishoudens). Om te kunnen reageren moet je ingeschreven staan als woningzoekende bij SallandWonen.