Plaatselijk Belang blij met hoge respons woningmarktenquête in Luttenberg.

Plaatselijk Belang Luttenberg zet zich in voor nieuwe woningen in Luttenberg, vooral voor de jeugd.
De locatie Borgwijk is nagenoeg volgebouwd en ook de locaties Mariaoord en Oortwijn worden dit jaar opgeleverd. Tijd om na te denken over een vervolg. Plaatselijk Belang en de gemeente zijn eind 2018 gestart met het in beeld brengen van de woningbehoefte en het onderzoeken van mogelijke nieuwe woningbouwlocaties.

Enquête
Een eerste stap was de enquête die eind 2018 door Plaatselijk Belang is uitgezet. Dit leverde een hoge respons van maar liefst 446 ingevulde enquêtes op. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend. Deze kun je vinden op: www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl

Vervolg
Met het afnemen van de enquete is de volgende stap richting een nieuwbouwlocatie gezet. Samen met de gemeente hebben we de afgelopen weken de mogelijke nieuwbouwlocaties in beeld gebracht. Al deze locaties zijn door vakspecialisten van de gemeente beoordeeld en voorzien van input. Hierbij kun je denken aan, landschappelijke waarden in een gebied, archeologische verwachtingswaarden, verkeersontsluitingsmogelijkheden, hindercirkels van omliggende bedrijven etc. Op basis van deze input zullen we op kort termijn samen met de gemeente de locaties die het meest kansrijk zijn selecteren. Deze locaties willen we daarna met de inwoners van Luttenberg delen en gezamenlijk te bepalen welke locatie het meest geschikt is voor nieuwbouw. Volgens Plaatselijk Belang en de gemeente Raalte is dit de meest eerlijke maar ook snelste manier om op kort termijn een nieuwbouw wijk te ontwikkelen.