Najaarsvergadering 22 november 2018

Agenda Najaarsvergadering:

1. Welkom
2. Financieel jaarverslag
3. Bestuurswisseling; aftredend en niet herkiesbaar Silvo Maatman en Linda Maatman. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 5 minuten voor de vergadering melden.
4. Woningbouw; nieuwe ontwikkelingen en uitzetten enquete naar behoefte vraag en aanbod.

Pauze

5. Stand van zaken Maria-oord door Stichting Luttenberg woont
6. Landschapsplan rondom Maria-oord door Harrie ten Have (landschapsarchitect)
7. Ontwikkelingen buurtbus
8. Nieuwe rol van plaatselijk belang
9. Afsluiting.

Wilt u per mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen, stuur dan een email naar info@pbluttenberg.nl.