Enquête behoefte betaalbare woningen nieuwbouwplan Luttenberg

Link naar enquête: 
https://arcg.is/19H8Dr

Aanleiding
Tijdens het ontwerpproces van het stedenbouwkundig plan Luttenberg is vanuit het dorp aandacht gevraagd voor voldoende betaalbare woningen voor met name starters, maar ook voor senioren. Bij de meest recente nieuwbouw in het dorp (Borgwijk) is de ervaring dat de ‘starterswoningen’ in het type eengezins-rijwoningen worden gebouwd.

In reacties tijdens het ontwerpproces voor nieuwbouw aan de Luttenbergerweg wordt echter ook gesproken over andere type woningen zoals bijvoorbeeld kleinere rijwoningen, rug aan rug woningen, duplexwoningen, appartementen of kleine seniorenwoningen. Graag brengen we de behoefte aan betaalbare woningen in het dorp verder in beeld.

De gemeente werkt bij deze enquête samen met Plaatselijk Belang Luttenberg en Stichting LuttenbergWoont. LuttenbergWoont kan de kopers van een kavel eventueel ondersteuning bieden bij het gezamenlijk bouwen van hun woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Doel van de enquête
•De vraag van naar kleine en betaalbare woningen beter in beeld brengen (tot €275.000) •Welk type woning zou men willen realiseren en voor welk budget? Wij verzoeken u de enquête alleen in te vullen als u concrete belangstelling heeft voor het nieuwbouwplan aan de Luttenbergerweg.