Energie van en in Luttenberg

Ruim 60 Luttenbergers kwamen bij elkaar voor actieve deelname op 12 november jl. Een mooie avond over en vol van energie. En Energie is iets waar Luttenberg in uitblinkt! Zo bleek ook deze avond. Samen zijn de aanwezigen de wereld van taakstellingen, mogelijkheden maar ook kansen rondom de energietransitie binnen gestapt. En dit was nog maar het begin van een reis.

Deze avond was geïnitieerd door een groep initiatiefnemers gezamenlijk met cluster Duurzaamheid van Plaatselijk belang. In Elckerlyc werden de aanwezigen welkom geheten door Roelof Schuring van Plaatselijk Belang die samen met de zaal de huidige stand van zaken in Luttenberg aanstipte. Daarna werden de aanwezigen door Irene Eisink van gemeente Raalte meegenomen in de taakstellingen, procedures en tijdspaden. Denk hierbij aan (RES) Regionale Energie Stategie en opgave voor 2030, maar ook “van het gas af” voor 2050. Vanuit de initiatiefgroep werden de aanwezigen door Simon Troost meegenomen in hoe Luttenberg zich zou kunnen organiseren. Om er achter te komen hoe Luttenberg in dit onderwerp staat werden de mensen aan het werk gezet. De aanwezigen hebben zich in 4 groepen letterlijk en figuurlijk gebogen over een aantal stellingen. De ingevulde flipovervellen hebben geleidt tot een inzicht in hoe Luttenberg erin staat.

Overduidelijk blijkt dat Luttenberg deze uitdaging als een kans ziet en niet als een bedreiging. Maar tevens dat Luttenberg graag de regie zelf in handen neemt.

En hoe nu verder? Aan het einde van de avond is de aanwezigen gevraagd of ze mee willen denken/ werken in de opvolging. Hierin is de initiatiefgroep niet meer alleen opzoek naar kennis over en ervaring in duurzame energie. Denk bijvoorbeeld ook aan kennis op het vlak van financiën, coöperaties, communicatie et cetera. Luttenbergers die zich aan willen sluiten, kunnen zich melden bij Plaatselijk belang via bestuur@pbluttenberg.nl, en zijn van harte welkom op de volgende vergadering van de werkgroep op 19 december om 20.00 uur in Elckerlyc.  

Deze start vol energie is het initiatief van werkgroep duurzaamheid, welk nu bestaat uit Simon Troost, Martijn Spoolder, Reinart Wellinkvoorde, Edwin Tijs, Gerard Lugtenberg, Arend-Jan Koning, Irene Eijsink en Roelof Schuring.