Bestemmingsplan woningbouwlocatie Luttenberg ter inzage

Nieuwbouw in Luttenberg komt steeds dichterbij! Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie aan de Luttenbergerweg vastgesteld. Het plan ligt vanaf 25 maart voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

Wethouder Wout Wagenmans: “In het bestemmingsplan is de bouw van 40 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen opgenomen. De kavels worden straks in fases uitgegeven. Op termijn is – afhankelijk van de behoefte – doorontwikkeling naar zo’n 55 woningen mogelijk.

Aanpassingen aan het plan
Om de woningbehoefte beter in kaart te brengen is eind vorig jaar een online enquête in het dorp uitgezet. Naar aanleiding van de enquête zijn er twee extra rijwoningen aan het plan toegevoegd. Ook wordt het deelgebied waar kleinere rug-aan-rugwoningen gerealiseerd kunnen worden meegenomen in het bestemmingsplan. Ontwikkeling van dit deelgebied stond eerder gepland voor de tweede fase.

Tijdens gesprekken met omwonenden kwamen enkele verkeerskundige aandachtspunten naar voren. Deze punten worden dit jaar nader onderzocht. Dit valt buiten de bestemmingsplanprocedure.

Vervolg
De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan – na behandeling van eventuele zienswijzen – vast. Het streven is om de vaststelling nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. De kaveluitgifte kan in dat geval eind september van start. In het najaar van 2021 vindt het bouwrijp maken plaats. Eind 2021 is het terrein gereed voor de start van de bouw.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in Luttenberg? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte.

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.