Belijning OudeTwentseweg Luttenberg

Op de ledenvergadering van Plaatselijkbelang Luttenberg lieten Luttenbergers zich uit over het missen van belijning op onder andere de OudeTwentseweg, en de onoverzichtelijke gevaarlijke situatie die dit met zich meebrengt. “Sinds de vernieuwing van het wegdek is het vooral in donker, schemer of mist een prachtige brede grijze vlakte: de weg, de grasbetonblokken en de berm. Waar de weg is, is een gok”. Maar ook buiten PB werd er hierover gesproken. Tijd voor een gesprek, vond ook de gemeente.

6 Januari werden twee heren van gemeente Raalte ontvangen door en bij bewoner van de OudeTwentseweg, en agrarisch ondernemer Gerard Lugtenberg, samen met Plaatselijkbelang. Altijd goed om onder het genot van een kop koffie de situatie met elkaar door te nemen. Allereerst is het probleem doorgesproken. Daarna heeft de gemeente uitgelegd hoe het door de jaren heen tot stand gekomen is. Tevens is er gesproken over mogelijke oplossingen. Tot slot stapten de Luttenbergers bij de heren van de gemeente achterin de auto om een ronde te maken, en gezamenlijk te ervaren waar het over ging.

De gemeente vertelde dat het CROW landelijke adviezen/ richtlijnen heeft opgesteld voor de inrichting van wegen. Deze adviezen zijn allemaal gebaseerd op het concept Duurzaam Veilig Verkeer. Zo ook over plattelandswegen en 60 km/uur wegen in het buitengebied. Zoals iedereen gemerkt zal hebben zijn in gemeente Raalte bijna alle gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom 60 km/uur wegen geworden. Iets wat in veel gemeenten geldt. Het standpunt van de gemeente is de landelijke adviezen te volgen. “Als elke gemeente dit doet, krijgen we in het verkeer te maken met een herkenbaarheid van weginrichting wat veiligheid tegemoet komt.”

In het verleden zijn er voor Luttenberg een drietal wegen als ontsluitingswegen aangemerkt. De Luttenbergerweg, de Lemelerweg en de Butzelaarstraat/ Buurtschapsweg/ Luttenbergerweg. Deze wegen zijn zo goed als mogelijk hier op ingericht, denkend aan breedte van de wegen en belijning.

Wegen als de Oude Twentse Weg, Looweg en Blikweg voldoen wat dit betreft prima als ze smaller dan 4,5 meter zijn. En daarmee komen we bij de belijning, want wat betreft belijning zegt het zelfde adviesorgaan dat indien een weg smaller dan 4,5 meter is, deze niet van belijning voorzien hoeft te worden. Bij het vernieuwen van het wegdek van de OudeTwentseweg zijn de oude reflectoren/ kikkers en belijningen verdwenen.

Belangrijk om te weten is dat de weg nog niet klaar is. Er komt nog een top/slijtlaag op. Een laag split dat ingereden wordt. Daarmee wordt de weg lichter van kleur wat mogelijk nog tot meer zichtbaarheid zal leiden.

Tijdens de schouwronde die we reden zijn een aantal dingen aan de orde gekomen. De wens   om in ieder geval alle bochten te markeren, met belijning of ogen of reflectoren. Dit zal uiteraard pas kunnen nadat de slijtlaag erop zit. De gemeente is tevens meegegeven dat de functie van sommige wegen door de jaren heen verandert is, en zal blijven veranderen. Denk aan ontsluiting van Luttenberg richting Zwolle, via Terborgweg of Elskampweg  via OudeTwentseweg naar de Berkendijk. Maar denk ook aan al het verkeer vanuit Hellendoorn en omstreken die de OudeTwentseweg en Berkendijk ook gebruiken. En denk eens aan de nieuw situatie die komt wanneer de tunnel onder de N348 open is. 

Al rijdend passeerde we, bijna zonder dat het opviel, de Elskampweg en de TerBorgweg. Voor onbekenden twijfelachtige situaties. Zijn dit gelijkwaardige kruisingen of niet? Heeft van rechts komend verkeer uit de Elskampweg voorrang of niet? En is dit eenduidig en herkenbaar voor alle verkeersdeelnemers? Nee was de conclusie. De gemeente gaat kijken of ze eenheid kunnen brengen in belijning van gelijkwaardige kruisingen, op bijvoorbeeld de manier zoals kruising OudeTwentseweg / Veenweg bij de oude Reko-plas.

Kortom, het staat duidelijk bij de gemeente op de kaart, en er gaat wat mee gedaan worden. Vanwege de volgorde van de zaken zal dit nog wel even duren. Eerst zal de splitlaag aangebracht worden, die zal ingereden moeten worden, daarna kunnen voorzieningen pas aangebracht worden. Dit geeft de gemeente tijd om naar meer wegen te kijken, en keuzes te maken.