AGENDA VOORJAARSVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG

19-05-2022 OM 20.00 UUR ELKCERLYC LUTTENBERG

2021; Aftredend voorzitter Renate Grefelman, niet herkiesbaar.

Nieuwe voorzitter Roelof Schuring (nu lid PB, tevens herkiesbaar)

Herkiesbaar Erwin Otten (lid)

Nieuw lid Sharon Spoolder

2022; Nieuwe leden; Lieke Alferink, Ruan Koolhof en Bouwe Alferink.

U ontvangt 1 kopje koffie/thee en 1 consumptie.

Bent u nog geen lid? Meld u aan via de website;