AANKONDIGING INNING CONTRIBUTIE

Aan de leden van Plaatselijk Belang Luttenberg.

Heeft u ons een volmacht verstrekt om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven? Dan informeren wij u hierbij dat wij dat rond 15 juni 2024 gaan doen. De contributie voor het jaar 2024 bedraagt € 5,00. Ons machtigingskenmerk is: Mndt-lidnummer-1-11-2009. Ons incassant ID is: NL74 ZZZ 4065 0074 0000.

Als u wel lid bent maar ons geen machtiging heeft verstrekt, verzoeken wij u de contributie vóór 15 juni 2024 over te maken op ons bankrekeningnummer NL35 RABO 0130 4922 64. 

Bent u nog geen lid, maar wilt u graag lid worden? Stuur dan een email naar bestuur@pbluttenberg.nl.

Of vul uw gegevens in via https://www.plaatselijk-belang-luttenberg.nl/lidmaatschap/.

Bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groeten,

Plaatselijk Belang Luttenberg