Klimaatsubsidie

Gemeente Raalte stelt een klimaatsubsidie beschikbaar. Inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen deze subsidie aanvragen. Zo zorgen we samen voor meer groen, minder tegels en goede regenwateroplossingen. Klik hier om…

AGENDA VOORJAARSVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG

19-05-2022 OM 20.00 UUR ELKCERLYC LUTTENBERG 2021; Aftredend voorzitter Renate Grefelman, niet herkiesbaar. Nieuwe voorzitter Roelof Schuring (nu lid PB, tevens herkiesbaar) Herkiesbaar Erwin Otten (lid) Nieuw lid Sharon Spoolder…

SAMENVATTING JAARVERSLAG PB LUTTENBERG 2021

De laatste ledenvergadering was in november 2019. Door corona was een live-bijeenkomst niet mogelijk. Daarom een samenvatting van de afgelopen 2 jaar. Het financieel jaarverslag is gedaan door Erik Nijenhuis…

WONING TE HUUR!!

Gerrit Norpplein 4 komt rond 10 maart op de website van SallandWonen te staan. Zorg dat jullie (Luttenbergers) erbij zijn! Plaatselijk Belang heeft opnieuw de eer gekregen van SallandWonen omdit…

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg…

Opknapbeurt rotonde Luttenberg

Afgelopen zaterdag is een groep vrijwilligers bezig geweest met het beplanten van de rotonde. PB heeft samen met groei en bloei dit project opgepakt. De gemeente is verantwoordelijk voor de…

JAARVERSLAG PB LUTTENBERG NOVEMBER 2020

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om een jaarvergadering te houden voor onze leden en andere belangstellenden. Daarom hebben we er voor gekozen om dit jaar…