Plaatselijk belang is zich nog aan het oriënteren op haar rol in dit domein. Hoe dan ook zal het een verbindende rol zijn.

De oriëntatie van het bestuur ligt op het bevorderen van een duurzame en vitale samenleving in Luttenberg. Duurzaam en vitaal is voor het bestuur vooral een leefbaarheidsvraagstuk. Zowel voor ouderen en jongeren moet het plezierig wonen en werken zijn in Luttenberg voor nu en in de toekomst. De bewoner van Luttenberg is trots op zijn omgeving en wil deze zo behouden. Dit vraagt van het bestuur dat het, met respect voor wat er is, zich richt op thema’s zoals huisvesting, wegen en bermen, veiligheid, een groene omgeving, gezondheid, vervoer en welzijn maar ook duurzame energievormen.

Dit is de reden dat duurzaamheid onder hetzelfde cluster hangt als milieu en leefomgeving.

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]

Opknapbeurt rotonde Luttenberg

Afgelopen zaterdag is een groep vrijwilligers bezig geweest met het beplanten van de rotonde. PB heeft samen met groei en bloei dit project opgepakt. De gemeente is verantwoordelijk voor de rotonde en zij hebben een extra bijdrage geleverd samen met andere sponsors. Arjan Schepers heeft een beplantingsplan gemaakt en de planten geleverd. Vrijwilligers van groei […]