Plaatselijk belang is zich nog aan het oriënteren op haar rol in dit domein. Hoe dan ook zal het een verbindende rol zijn.

De oriëntatie van het bestuur ligt op het bevorderen van een duurzame en vitale samenleving in Luttenberg. Duurzaam en vitaal is voor het bestuur vooral een leefbaarheidsvraagstuk. Zowel voor ouderen en jongeren moet het plezierig wonen en werken zijn in Luttenberg voor nu en in de toekomst. De bewoner van Luttenberg is trots op zijn omgeving en wil deze zo behouden. Dit vraagt van het bestuur dat het, met respect voor wat er is, zich richt op thema’s zoals huisvesting, wegen en bermen, veiligheid, een groene omgeving, gezondheid, vervoer en welzijn maar ook duurzame energievormen.

Dit is de reden dat duurzaamheid onder hetzelfde cluster hangt als milieu en leefomgeving.