Toerisme is belangrijk voor ons dorp, het vergroot de leefbaarheid. Ondernemers floreren beter, het maakt dat we trots zijn op ons dorp en de omgeving. Een mooie plek om te wonen en die we graag willen delen met anderen om er van te genieten. De culturele activiteiten zorgen voor onderlinge saamhorigheid en ontspanning.
PB wil ondersteuning bieden en organisaties zo mogelijk verbinden om elkaar te versterken.