Toerisme is belangrijk voor ons dorp, het vergroot de leefbaarheid. Ondernemers floreren beter, het maakt dat we trots zijn op ons dorp en de omgeving. Een mooie plek om te wonen en die we graag willen delen met anderen om er van te genieten. De culturele activiteiten zorgen voor onderlinge saamhorigheid en ontspanning.
PB wil ondersteuning bieden en organisaties zo mogelijk verbinden om elkaar te versterken.

Rabobank Microkrediet

In 2015 heeft de Rabobank gelden geschonken aan Plaatselijk Belang Luttenberg ter compensatie van het sluiten van het bankgebouw en pinfaciliteiten. Afgelopen jaren zijn door Elckerlyc, de Laarman, Stichting Luttenberg Woont en de Sporthal gebruik gemaakt van deze gelden in de vorm van een microkrediet. Deze zijn inmiddels afgelost en dus kunnen er nieuwe initiatieven […]