AGENDA VOORJAARSVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG

19-05-2022 OM 20.00 UUR ELKCERLYC LUTTENBERG 2021; Aftredend voorzitter Renate Grefelman, niet herkiesbaar. Nieuwe voorzitter Roelof Schuring (nu lid PB, tevens herkiesbaar) Herkiesbaar Erwin Otten (lid) Nieuw lid Sharon Spoolder…