Lid worden van Plaatselijk Belang Luttenberg?

Ook lid worden van Plaatselijk Belang Luttenberg? Dit kan al voor slechts 5,- per jaar.

Plaatselijk Belang Luttenberg

De vereniging stelt zich ten doel het welzijn van de bevolking van Luttenberg in de ruimste zin des woords te bevorderen.

De vereniging organiseert bijeenkomsten om de leden te informeren en te consulteren. In mei vindt de voorjaarsvergadering plaats en in november vindt de algemene ledenvergadering plaats. De vereniging tracht wensen en problemen van de bevolking om te zetten in oplossingen. We vormen vaak werkgroepen die bestaan uit een mix van PB bestuursleden en betrokken Luttenbergers.

2201 +
Inwoners
622 +
Leden
7 +
Thema's
63 +
Verenigingen/stichtingen

ONZE THEMA'S

Plaatselijk Belang Luttenberg zet zich in voor de onderstaande thema’s.

Wonen

Kom meer te weten over het thema wonen.

Lees meer

Cultuur & Toerisme

Kom meer te weten over het thema cultuur.

Lees meer

Zorg & Welzijn

Kom meer te weten over het thema zorg.

Lees meer

Veiligheid

Kom meer te weten over het thema veiligheid.

Lees meer

Onderwijs

Kom meer te weten over het thema onderwijs.

Lees meer

Sport

Kom meer te weten over het thema sport.

Lees meer

Ondernemers

Kom meer te weten over het thema ondernemers.

Lees meer

Duurzaamheid

Kom meer te weten over het thema duurzaamheid.

Lees meer

RECENT NIEUWS

Klimaatsubsidie

Gemeente Raalte stelt een klimaatsubsidie beschikbaar. Inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen deze subsidie aanvragen. Zo zorgen we samen voor meer groen, minder tegels en goede regenwateroplossingen. Klik hier om…

AGENDA VOORJAARSVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LUTTENBERG

19-05-2022 OM 20.00 UUR ELKCERLYC LUTTENBERG 2021; Aftredend voorzitter Renate Grefelman, niet herkiesbaar. Nieuwe voorzitter Roelof Schuring (nu lid PB, tevens herkiesbaar) Herkiesbaar Erwin Otten (lid) Nieuw lid Sharon Spoolder…

SAMENVATTING JAARVERSLAG PB LUTTENBERG 2021

De laatste ledenvergadering was in november 2019. Door corona was een live-bijeenkomst niet mogelijk. Daarom een samenvatting van de afgelopen 2 jaar. Het financieel jaarverslag is gedaan door Erik Nijenhuis…