Nieuwe locatie voor woningbouw in Luttenberg

Samen met de gemeente werken wij aan een nieuwe woningbouwlocatie in ons dorp. Wij willen u nu al in de gelegenheid stellen om ideeën aan te reiken voor het stedenbouwkundig plan.

Plaatselijk Belang Luttenberg

De vereniging stelt zich ten doel het welzijn van de bevolking van Luttenberg in de ruimste zin des woords te bevorderen.

De vereniging organiseert bijeenkomsten om de leden te informeren en te consulteren. In mei vindt de voorjaarsvergadering plaats en in november vindt de algemene ledenvergadering plaats. De vereniging tracht wensen en problemen van de bevolking om te zetten in oplossingen. We vormen vaak werkgroepen die bestaan uit een mix van PB bestuursleden en betrokken Luttenbergers.

2201 +
Inwoners
622 +
Leden
7 +
Thema's
63 +
Verenigingen/stichtingen

ONZE THEMA'S

Plaatselijk Belang Luttenberg zet zich in voor de onderstaande thema’s.

Wonen

Kom meer te weten over het thema wonen.

Lees meer

Cultuur & Toerisme

Kom meer te weten over het thema cultuur.

Lees meer

Zorg & Welzijn

Kom meer te weten over het thema zorg.

Lees meer

Veiligheid

Kom meer te weten over het thema veiligheid.

Lees meer

Onderwijs

Kom meer te weten over het thema onderwijs.

Lees meer

Sport

Kom meer te weten over het thema sport.

Lees meer

Ondernemers

Kom meer te weten over het thema ondernemers.

Lees meer

Duurzaamheid

Kom meer te weten over het thema duurzaamheid.

Lees meer

RECENT NIEUWS

Belijning OudeTwentseweg Luttenberg

Op de ledenvergadering van Plaatselijkbelang Luttenberg lieten Luttenbergers zich uit over het missen van belijning op onder andere de OudeTwentseweg, en de onoverzichtelijke gevaarlijke situatie die dit met zich meebrengt.…

Energie van en in Luttenberg

Ruim 60 Luttenbergers kwamen bij elkaar voor actieve deelname op 12 november jl. Een mooie avond over en vol van energie. En Energie is iets waar Luttenberg in uitblinkt! Zo bleek ook…